Trường hợp nào đóng BHXH 15 năm được chốt sổ hưởng lương hưu?

Đây là vấn đề nhiều người lao động rất quan tâm.

Tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần từ 20 năm xuống 15 năm, và hướng tới còn 10 năm, với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Trường hợp nào đóng BHXH 15 năm được chốt sổ hưởng lương hưu?

Việc đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu mới chỉ là đề xuất. Hiện nay, người lao động vẫn phải đóng BHXH tối thiểu 20 năm mới đủ điều kiện nhận lương hưu.

Trường hợp duy nhất đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu theo khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, là lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Đóng BHXH bao nhiêu lâu thì được đóng nốt một lần rồi hưởng lương hưu?

Trường hợp 1: Tham gia BHXH bắt buộc

Để được hưởng lương hưu, theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc phải có đủ số năm đóng BHXH đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Khoản 6 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động hàng tháng theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, nếu người lao động đã đủ tuổi về hưu và còn thiếu tối đa 6 tháng; thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu. Trường hợp còn thiếu nhiều hơn 6 tháng, người lao động có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Trường hợp 2: Tham gia BHXH tự nguyện

Điều 9 và Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

– Đóng hằng tháng;

– Đóng 3 tháng/ lần;

– Đóng 6 tháng/ lần;

– Đóng 12 tháng/ lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, nếu thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm và đã đến tuổi về hưu, người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Nguồn: http://toquoc.vn/truong-hop-nao-dong-bhxh-15-nam-duoc-chot-so-huong-luong-huu-42022167145723586.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.