ɴɢườɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ 𝟸𝟿 ᴛᴜổɪ ᴍớɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ

ᴛᴏᴘ 𝟷𝟶 địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó độ ᴛᴜổɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴠà ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ

ᴛʜᴇᴏ ɴɪêɴ ɢɪáᴍ ᴛʜốɴɢ ᴋê 𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛᴜổɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ʟà 𝟸𝟼,𝟸 ᴛᴜổɪ. ᴛʀᴏɴɢ đó, độ ᴛᴜổɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴠùɴɢ Đôɴɢ ɴᴀᴍ ʙộ ʟà ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ, 𝟸𝟽,𝟿 ᴛᴜổɪ. Đứɴɢ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ᴠùɴɢ Đồɴɢ ʙằɴɢ sôɴɢ ᴄửᴜ ʟᴏɴɢ ᴠớɪ 𝟸𝟼,𝟾 ᴛᴜổɪ, ᴛʜứ ʙᴀ ʟà ᴠùɴɢ ʙắᴄ ᴛʀᴜɴɢ ʙộ ᴠà ᴅᴜʏêɴ ʜảɪ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴠớɪ 𝟸𝟼,𝟸 ᴛᴜổɪ. ɴɢườɪ ở ᴠùɴɢ Đồɴɢ ʙằɴɢ sôɴɢ ʜồɴɢ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟻,𝟿 ᴛᴜổɪ. ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ɴúɪ ɴʜư ᴛʀᴜɴɢ ᴅᴜ ᴍɪềɴ ɴúɪ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ ᴠà ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ ᴋếᴛ ʜôɴ ᴍᴜộɴ ɴʜấᴛ, ᴠớɪ độ ᴛᴜổɪ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ʟầɴ ʟượᴛ ʟà 𝟸𝟹,𝟽 ᴠà 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ.

Top 10 địa phương có độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 1.

ɴếᴜ xéᴛ ᴛʜᴇᴏ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴛᴘ. ʜᴄᴍ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó độ ᴛᴜổɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ, ʟêɴ ᴛớɪ 𝟸𝟿 ᴛᴜổɪ. Đứɴɢ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ʙạᴄ ʟɪêᴜ ᴠớɪ 𝟸𝟾,𝟹 ᴛᴜổɪ. ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟà ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ 𝟸𝟾,𝟷 ᴛᴜổɪ, ᴄầɴ ᴛʜơ 𝟸𝟾 ᴛᴜổɪ. ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄòɴ ʟạɪ ʟà Đồɴɢ ɴᴀɪ, ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ᴋʜáɴʜ ʜᴏà, ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ, Đà ɴẵɴɢ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄó ᴛᴜổɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛừ 𝟸𝟽,𝟹 ᴛʀở ʟêɴ.

Top 10 địa phương có độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 2.

Địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó độ ᴛᴜổɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ʟầɴ đầᴜ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ ʟà ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, 𝟸𝟷,𝟼 ᴛᴜổɪ. Đứɴɢ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà sơɴ ʟᴀ 𝟸𝟷,𝟾 ᴛᴜổɪ. ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟà ʜà ɢɪᴀɴɢ ᴠà Đɪệɴ ʙɪêɴ 𝟸𝟸,𝟸 ᴛᴜổɪ, ʏêɴ ʙáɪ 𝟸𝟸,𝟾 ᴛᴜổɪ.

Top 10 địa phương có độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 3.

Nguồn: https://cafef.vn/top-10-dia-phuong-co-do-tuoi-ket-hon-lan-dau-trung-binh-cao-nhat-va-thap-nhat-ca-nuoc-2022080209325412.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.