ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ɴɢʜỉ ᴛốɪ đᴀ 𝟺 ɴɢàʏ ᴅịᴘ ǫᴜốᴄ ᴋʜáɴʜ 𝟸-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸

ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄó ʟịᴄʜ ɴɢʜỉ ʜằɴɢ ᴛᴜầɴ ᴄố địɴʜ ᴠàᴏ ᴛʜứ ʙảʏ, ᴄʜủ ɴʜậᴛ sẽ đượᴄ ɴɢʜỉ ʟễ ǫᴜốᴄ ᴋʜáɴʜ 𝟸-𝟿 ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ 𝟺 ɴɢàʏ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸 đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟺-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜᴏáɴ đổɪ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ.
Chú thích ảnh

ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴘʜố ᴛʀᴇᴏ ᴄờ ᴅịᴘ ɴɢʜỉ ʟễ

Đɪềᴜ 𝟷𝟷𝟸 ʙộ ʟᴜậᴛ ʟᴀᴏ độɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿 ǫᴜʏ địɴʜ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ɴɢʜỉ ǫᴜốᴄ ᴋʜáɴʜ 𝟸 ɴɢàʏ (ɴɢàʏ 𝟸-𝟿 ᴅươɴɢ ʟịᴄʜ ᴠà 𝟷 ɴɢàʏ ʟɪềɴ ᴋề ᴛʀướᴄ ʜᴏặᴄ sᴀᴜ). ɴếᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ɴàʏ ᴛʀùɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ʜằɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đượᴄ ɴɢʜỉ ʙù ᴠàᴏ ɴɢàʏ ᴋế ᴛɪếᴘ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄụᴄ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ (ʙộ ʟᴀᴏ độɴɢ, ᴛʜươɴɢ ʙɪɴʜ ᴠà xã ʜộɪ), ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ 𝟸𝟺𝟻/ᴠᴘᴄᴘ-ᴋɢᴠx ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴɢʜỉ ᴛếᴛ ɴɢᴜʏêɴ đáɴ ᴠà ǫᴜốᴄ ᴋʜáɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴠà ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ, ᴅịᴘ ʟễ ǫᴜốᴄ ᴋʜáɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸 sẽ ɴɢʜỉ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸 đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟸-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸.

ᴅᴏ ɴɢàʏ 𝟸-𝟿 ʟà ᴛʜứ 𝟼 ᴄủᴀ ᴛᴜầɴ ɴêɴ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ sẽ đượᴄ ɴɢʜỉ ʟễ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ 𝟺 ɴɢàʏ, ᴛừ ɴɢàʏ ᴛʜứ ɴăᴍ 𝟷-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸 đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ ᴄʜủ ɴʜậᴛ 𝟺-𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟸. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ᴛốɪ đᴀ ᴄủᴀ ᴅịᴘ ɴàʏ ʟà 𝟺 ɴɢàʏ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜᴏáɴ đổɪ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ.

ʟịᴄʜ ɴɢʜỉ ᴛʀêɴ áᴘ ᴅụɴɢ ᴠớɪ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴠà ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, sự ɴɢʜɪệᴘ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị – xã ʜộɪ. ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟịᴄʜ ɴɢʜỉ ᴄố địɴʜ 𝟸 ɴɢàʏ ᴛʜứ ʙảʏ, ᴄʜủ ɴʜậᴛ ʜằɴɢ ᴛᴜầɴ, ᴛʜì ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ, ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄụ ᴛʜể ᴄủᴀ đơɴ ᴠị để ʙố ᴛʀí ʟịᴄʜ ɴɢʜỉ ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ.

ᴠɪệᴄ đượᴄ ɴɢʜỉ 𝟺 ɴɢàʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ, ɴʜóᴍ ʙạɴ ʙè ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴅịᴘ ɴàʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ đáɴʜ ᴅấᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʜè sᴀɴɢ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴍùᴀ ᴛʜᴜ. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴍùᴀ ᴅᴜ ʟịᴄʜ đóɴ ᴋʜáᴄʜ ǫᴜốᴄ ᴛế.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/135554/nguoi-lao-dong-duoc-nghi-toi-da-4-ngay-dip-quoc-khanh-2-9-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *